Wat en hoe?

De bezorging
Het tijdschriftenpakket wordt wekelijks thuis bezorgd en opgehaald door een landelijk opererend bezorgteam, dat ervoor zorg draagt dat u als consument uw informatie en ontspanning ontvangt, zonder hier de deur voor uit te hoeven. De bezorger komt op een vaste dag en een vaste tijd. Mocht u op dit tijdstip niet thuis zijn, verzoeken wij u het oude tijdschriftenpakket in de tas aan de deur te hangen of op een andere aan onze bezorger kenbaar gemaakte plaats te zetten.

De betaling
Wij hebben tijdschriftenpakketten in diverse prijsklassen, gekoppeld aan de ouderdom. De betaling kan op de volgende manieren:
contant per week aan de bezorger
automatische machtiging per maand
acceptgirokaart per kwartaal

Vakantie
Ons bedrijf bezorgt 52 weken per jaar en kent dus geen vakantiesluiting. Indien u op vakantie gaat, kunt u dit aan ons doorgeven zodat het tijdschriftenpakket tijdelijk wordt stopgezet. U hoeft dan ook niet te betalen.

Klachten
Heeft u klachten, in welke vorm dan ook, verzoeken wij u hierover contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen alles in het werk stellen om u van dienst te zijn.